Yhdessä paremmin

Tiimityöskentely auttaa saavuttamaan tavoitteet parhaiten. Valopi tuo osaamisensa avuksesi. Teemme ratkaisuja YHDESSÄ OMISTA LÄHTÖKOHDISTASI.

Oppimisesta osaamiseen

Kehitimme erinomaiset menetelmät osaamisen parantamiseen ja osallistavaan toimintaan. Avullamme SINÄ HALLITSET MENETELMIÄ ja UUSIA TOIMINTATAPOJA tarjota parastasi.

Hyödynnä pilvipalveluita

Netin pilvipalvelut tarjoavat ILMAISIA yhteistyömenetelmiä ja välineitä. Autamme käyttöönotossa ja SINÄ KESKITYT varsinaiseen ASIAAN.

Mielenkiintoiset visuaaliset sisällöt

VISUAALISET SISÄLLÖT luovat mielenkiintoa. Äänen ja liikkuvan kuvan käyttäminen on sekä mielenkiintoista että tehokasta. Teemme yhdessä sisältöjä, joilla SINÄ TEHOSTAT toimintaasi.

Mobiilit toimintavat

LIIKKUVAT IHMISET ovat mobiileja. QR-koodien avulla tarjoat palvelua ja sisältöä. Nettisisältöjen pitää mukautua pienillekin ruuduille. Teemme QR-koodit ja autamme käyttöönotossa.

Lue lisää!

Valopin erikoisalaa on verkko-oppiminen ja näyttävät audiovisuaaliset sisällöt. Autamme välineissä ja toimintamalleissa.

Koulutus

Osaamista voidaan rakentaa monella tavalla. Oppiminen on edellytys osaamiselle. Me aiheutamme – tahallisesti tai tahattomasti – osaamista verkon avulla.  Se voi olla organisaation sisällä tai sidosryhmille tarkoitettu.

Tutustu lisää

Verkkovälineet

Verkkovälineet – sivustot, facebook, sosiaalinen median välineet, twitter, Youtube – auttavat informaation saannissa ja sosiaalisessa kommunikoinnissa. Välineet vaativat taitoa käyttää niitä hyödyllisesti. Me opastamme välineiden käytössä.

Tutustu lisää

Sisällöt

Monipuolinen sisältö ja materiaalit auttavat tiedonsaannissa ja opiskelussa. Informaatio voidaan esittää myös havainnollisesti, jotta omaksuminen on helppoa. Me teemme havainnollista sisältöä, myös audio-visuaalisin keinoin.

Tutustu lisää

QR-koodit

Mobiilipäätelaitteilla (=puhelimilla) haetaan koko ajan enemmän tietoa ja palveluita verkosta. QR koodit ovat väylä medioihin. Infosticker-palvelu auttaa mobiilipalvelujenne kehittämisessä. Mahdollisuuksia kehittää palveluja on paljon.

QR-koodit

Ota yhteyttä - keskustellaan ja ideoidaan yhdessä. – Jarmo Tanskanen, Valopi