Portfolio

Wiki-alusta sisällönrakentelussa

Kompo2010 Wiki

KompoWiki

2009

Eräällä yliopistokurssilla käytettiin onnistuneesti maksutonta wiki-alustaa. Opiskelijat tekivät harjoitustyönä komponentin selvitystyön ja tulokset kerättiin wikiin. Wikikoneena (www-sivusto ja taustajärjestelmä) käytettiin hyvin monipuolista Wikispaces-alustaa, joka sopii mainiosti avoimiin tai suljettuihin koulutuksiin.

Koulutamme ja ohjaamme wiki-ratkaisuissa.