Ihmiset

vastaavat sinulle ...

Jarmo Tanskanen

Jarmo Tanskanen

Vastaava tuottaja ja toimitusjohtaja

Ollessani n. 15 vuotta Tampereen teknillisessä yliopistossa opetuksen kehittäjänä, opettajana ja myös tutkimuksen puolella projektipäällikkönä tein luentotallenteita, ratkaisuvideoita ja muuta sellaista mitä liittyy kaikkeen TVT:n käyttöön opetuksessa ja oppimisessa.

Lisensiaatintyössäni (92-98) kehitin uusia hypertekstimateriaaleja. Www oli muuten silloin vasta keksitty. Nyt teen sitten myös erilaisia opetuksellisia ja markkinoinnillisia sisältöjä verkkoon itsekehitetyllä ja uudenlaisella konseptilla. Sisältö on tärkein eli ääntä ja liikkuvaa kuvaa.

Onneksi saan tehdä sisältöjä luonnossa ja luontokohteistakin, sillä pidän suunnistamisesta Kangasala SK:ssa. Erinäisiä suunnistuskoulutustehtäviäkin on tullut hoidettua.

Varsinainen koulutukseni on DI (92), TkL(98) (elektroniikka, sähkötekniikka), mutta myös opettajapätevyys (2008) ja erinäisetkin pedagogiikka-aiheiset kurssit. Nyt sitten olen Opetushallitus-rahoitteisessa OpenPäivitys-hankkeessa kouluttamassa TVT-menetelmiä ja ratkaisen myös teknisiä ongelmia. Sosiaalinen Media oppimisessa -aihealueesta pidin kurssia jo 2007 Opekossa.

Teknisestä taustastani huolimatta ymmärrän, että haaste on kulttuurissa. Uusia välineitä tulee ja menee. Se, millä pärjätään, on asenne.

Yhteistyötä lahjakkaiden toimijoiden kanssa!

Tero Hakala

Tero Hakala

Tuottaja

Olen harrastanut valokuvausta ja videokuvausta koko ikäni. Työskentelin yli 16 vuotta Nokian Tutkimuskeskuksessa tutkijana; vahvoja osaamisalueitani olivat visualisointi, käyttöliittymäsuunnittelu sekä demojen ja interaktiivisten mallien työstäminen.

Perustin oman yrityksen lokakuussa 2011. Keskityn pääosin yritys- ja tuotevideoiden tuottamiseen, mutta myös valokuvaan tuotteita ja tapahtumia. Hyödynnän työssäni uusinta tekniikkaa, kuten kauko-ohjattavaa videokuvauskopteria, timelapse-laitteistoa, 3D-ohjelmistoja, efektejä ja animaatiota.


Studio Pelisalmi →

Anne Kalliomäki

Anne Kalliomäki

Tarinallistaja

Tarinakoneen perustaja tarinallistaja Anne Kalliomäki on tarinallistamisen eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun edelläkävijä Suomessa. Tarinakone tuottaa matkailuyrityksille konkreettisia ratkaisuja tarinaidentiteetin rakentamiseen ja elämyspalveluiden tarinallistamiseen. Elämyksellisyyden tuottaminen ja erilaistaminen tarinoiden avulla on keskeistä Tarinakoneen palveluissa.  Tarinoiden avulla luodaan inhimillisyyttä ja merkityksiä.
Anne Kalliomäki on kirjoittanut  tarinallistamisesta Teknologiateollisuuden julkaisemaan kirjaan Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
Myös tarinallistamiseen liittyvät koulutuspalvelut ovat osa Tarinakoneen toimintaa. Valopi Oy:n kanssa Tarinakone tekee yhteistyötä liittyen elämyskarttoihin. Myös elämyskartta voidaan suunnitella kertomaan tarinaa!


Tarinakone →

Matleena Laakso

Matleena Laakso

AmO, Kouluttaja

Olen tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija ja kouluttaja. Tuen oppilaitoksia, niiden hankkeita ja muita verkostoja sosiaalisen median hyödyntämisessä opetuksessa, ammatillisessa verkostoitumisessa ja osaamisen kehittämisessä. Mobiililaitteiden käyttöönotossa ja toimintakulttuurin muutoksessa autan opetushenkilöstöä antamalla eväitä laitteiden monipuoliseen käyttöön ja tukemalla avointa toimintakulttuuria ja jakamista sekä verkostoissa oppimista.

Koulutukseni on KM ja AmO ja olen työskennellyt noin 15 vuotta pääosin oppilaitoshenkilöstön täydennyskoulutuksen parissa, aiemmin sekä yliopistoissa että kaupungin Opetusteknologiakeskuksessa ja nyt freelancerina. Sivutoimisesti työskentelen myös TAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Blogistani löydät mm. esimerkkejä koulutuksistani ja avoimella lisenssillä SlideShareen jakamani koulutusdiat.


Matleenan blogi →